WARION USŁUGI INTERNETOWE WARION
INTERNETOWY KATALOG FIRM
O firmie
Nasze usługi
Cennik Usług
Praca w Warionie
Kontakt
Internetowy katalog firm
Informator warszawski (urzędy Państwowe, miejskie, stowarzyszenia)
Wyszukiwarki i portale internetowe

USŁUGI WARIONETU

NASZE USŁUGI
Zajmujemy się usługami dla firm, które chcą się reklamować w internecie, ale nie mają ochoty/warunków do samodzielnego tworzenia internetowych serwisów reklamowych.
Tworzymy serwisy informacyjne (strony www) z reklamami firm / towarów / usług.
Następnie umieszczamy je na jednym z naszych serwerów sieciowych.

Pomagamy w uruchamianiu własnych serwerów małych firm.
Pomagamy w tworzeniu małych sieci lokalnych podłączonych do internetu.
Tworzymy również serwisy WWW, które mają być publikowane na serwerach nie należących do firmy WARION.

RODZAJE NASZYCH SERWISÓW REKLAMOWYCH
Serwisy reklamowe firm muszą otrzymać odpowiednią nazwę sieciową. Inaczej mówiąc - muszą otrzymać nazwę w jakiejś domenie sieciowej.
Przykładowe zestawienia nazw domen i adresu Klienta pokazuje poniższa tabela:
domena przykładowy adres Klienta
warion.pl nazwafirmy.warion.pl
www.nazwafirmy.warion.pl
waw.pl nazwafirmy.waw.pl
www.nazwafirmy.waw.pl
com.pl nazwafirmy.com.pl
www.nazwafirmy.com.pl
pl nazwafirmy.pl
www.nazwafirmy.pl
(NAZWAFIRMY w wyżej wymienionych nazwach oznacza nazwę firmy Klienta lub jej synonim).

  Serwisy informacyjne WWW.NAZWAFIRMY.PL i WWW.NAZWAFIRMY.COM.PL są oczywiście najskuteczniejsze. Internauci znający nazwę firmy Klienta mogą łatwiej trafić na jego strony WWW nawet bez korzystania z wyszukiwarek. Serwisy WWW.NAZWAFIRMY.WAW.PL mogą być równie skutecznym narzędziem reklamowym dla instytucji/firm kojarzących się z Warszawą.
Wszystkie serwisy typu .PL .COM.PL .WAW.PL są przez nas zgłaszane do najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych.
Utworzenie tzw. wirtualnego serwera typu .PL .COM.PL .WAW.PL wiąże się z koniecznością rejestracji nazwy domeny u krajowego rejestratora czyli w NASK-u lub u jednego z jego upoważnionych partnerów.
Opłaty na rzecz NASK-u firma WARION pokrywa w ramach abonamentu.
Z powyższych powodów abonament serwisów typu .PL .COM.PL .WAW.PL jest droższy od abonamentu serwisów typu NAZWAFIRMY.WARION.PL
Do prawidłowej współpracy między Klientem usługi typu .PL .COM.PL .WAW.PL i firmą WARION konieczne jest podpisanie UMOWY zabezpieczającej interesy obu stron. Jeżeli Klient nie chce osobiscie zajmowac sie formalnosciami zwiazanymi z uzyskaniem nazwy domeny, konieczne jest również podpisanie upoważnienia do rejestracji domeny KLIENTA na rzecz firmy WARION (dokument dla NASK-u).
UMOWA zawiera również warunki jej wypowiedzenia przez strony i wyrejestrowania domeny Klienta w NASK-u.

Serwisy typu NAZWAFIRMY.WARION.PL są tańsze, ponieważ abonament pokrywa tylko koszty naszej pracy.
Formalności w tym przypadku są również prostsze. Klient zamawia usługę, my uruchamiamy serwis zgodnie z wymaganiami Klienta, wystawiamy fakturę VAT i inkasujemy należność.
Niewywiązanie się ze swoich zobowiązań przez jedną ze stron powoduje zakończenie współpracy.
Podpisanie UMOWY jest możliwe, ale nie jest konieczne dla serwisów typu NAZWAFIRMY.WARION.PL.

KATALOG FIRM
Link (odnośnik) do strony stworzonego przez nas serwisu znajduje się automatycznie w KATALOGU FIRM (chyba, że klient zażyczy sobie inaczej). Dzięki temu, że nasze strony przeszukiwane są przez najpopularniejsze wyszukiwarki internetowe, rownież strony naszych klientów są widoczne w wynikach wyszukiwania.
Wszelkie usługi firmy WARION świadczone są w oparciu o REGULAMIN USŁUG.


W cenie abonamentu zawiera się utworzenie strony WWW z licznikiem odwiedzin, uruchomienie serwisu w domenie wybranej przez Klienta, dbałość o jego prawidłowe działanie, szybkie reagowanie na uwagi i życzenia Klientów.
Zdjęcia reklamowanych towarów wykonujemy w ramach abonamentu.
Warion pobiera opłaty dopiero po utworzeniu stron WWW, czyli wtedy, gdy Klient może je zobaczyć w sieci.


WARION USŁUGI INTERNETOWE WARION
INTERNETOWY KATALOG FIRM